Serviciile de consultanță vin în sprijinul dumneavoastrăpentru conformarea cu legislația în domeniu, atât la nivel operational cât și documentar:

  • Identificarea categoriilor de deșeuri generate și încadrarea corectă a acestora pe coduri specifice
  • Asistență pentru încheierea de contracte cu operatori economici autorizați pentru colectarea tipurilor de deșeuri generate, precum și verificarea documentelor puse la dispoziție de aceștia în vederea demonstrării trasabilitații până la reciclator (unde este cazul)
  • Menținerea evidenței lunare a gestiunii deșeurilor și transmiterea anuală a situației către autoritatea pentru protecția mediului, evitând astfel riscul unei penalități în situația unui control al Gărzii de Mediu
  • Preluarea rolului de responsabil gestiune deșeuri, obligatoriu a fi îndeplinit la nivel de organizație de o persoană instruită în acest sens.